Ject clinics

Privacy statement

JECT Clinics B.V., gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende aldaar aan de Cornelis Schuytstraat 39, ingeschreven in het Handelsregister van Kamer van Koophandel 91612624 handelende onder de naam JECT Clinics

Verklaart:

JECT Clinics houdt zich – kort gezegd – bezig met het geven van advies, de bemiddeling en het uitvoeren van medisch esthetische behandeling op het gebied van gezichtscorrecties. JECT Clinics maakt in het kader van haar bedrijfsvoering gebruik van persoonsgegevens en verwerkt deze volgens de regelgeving, zoals aangegeven in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Verkrijging persoonsgegevens

Indien u gebruik maakt van de diensten van JECT Clinics, verstrekt u zelf een aantal persoonsgegevens door middel van het e-mailadres op de website, of worden persoonsgegevens van u verkregen in het kader van de overeenkomst

Persoonsgegevens

De persoonsgegevens die JECT Clinics verwerkt zijn de volgende: voor- en achternaam, geslacht, geboortedatum, e-mailadres, telefoonnummer, gegevens over de gezondheid waaronder evt. ziekte, relevante medicatiegebruik en bestaande allergieën, overige persoonsgegevens door u zelf verstrekt tijdens correspondentie, foto’s van voor en na de behandeling in het patiëntendossier.

Noodzaak verwerking

De verwerking van uw persoonsgegevens is noodzakelijk om een overeenkomst met u aan te gaan, en deze overeenkomst uit te kunnen voeren. De diensten die JECT Clinics biedt, waaronder tevens verstaan het uitvoeren van de cosmetische behandelingen kunnen zonder het verwerken van uw persoonsgegevens niet uitgevoerd worden.

Doel van de verwerking

De persoonsgegevens die door JECT Clinics verwerkt worden, hebben ten doel om: contact met u op te nemen om u te informeren over de (uit te voeren) behandeling, het verrichten van betalingen, nakomen van wettelijke verplichtingen, verbeteren van de website door middel van het analyseren van bezoekersgedrag op de website, gegevensuitwisseling met derden ten behoeve van de uitvoering van de dienstverlening.

Bewaartermijn

De door JECT Clinics verwerkte persoonsgegevens worden bewaard conform de relevante wet- en regelgeving. Deze gegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is om het doel van de verwerking te verwezenlijken. Indien een langere bewaartermijn noodzakelijk is op grond van wet- of regelgeving, worden de persoonsgegevens langer bewaard conform deze eisen.

Beveiliging van persoonsgegevens

JECT Clinics neemt het beschermen van uw persoonsgegevens serieus en neemt dienaangaande, rekening houdend met de stand van de techniek, uitvoeringskosten, alsook met de aard, omvang, context en de verwerkingsdoeleinden en de qua waarschijnlijkheid en ernst uiteenlopende risico’s voor de rechten en vrijheden van personen, passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen.

Cookie verklaring

JECT Clinics maakt alleen gebruik van technische en functionele cookies om de website te optimaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door het bezoek aan een website worden meegestuurd om gebruikerservaringen van bezoekers efficiënter te maken. JECT Clinics heeft het recht om cookies op uw apparaat opslaan als deze cookies strikt noodzakelijk zijn om de website te kunnen gebruiken. Voor andere soort cookies is uw toestemming nodig. Wij raden aan om de cookies te accepteren in verband met de gebruiksvriendelijkheid van de website. De functionele cookies die JECT Clinics verzamelt zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Deze cookies hebben geen gevolgen voor de persoonlijke levenssfeer zodat er geen toestemming gevraagd en verleend hoeft te worden.

Browser instellingen

Als u niet wilt dat websites cookies plaatsen op uw apparaat waarmee u de website bekijkt, kunt u uw browserinstellingen aanpassen. Voordat een cookie geplaatst wordt, krijgt u een waarschuwing en dient u toestemming te geven voor de cookie. Doet u dat niet, kan dat bijvoorbeeld tot gevolg hebben dat de website minder goed werkt. U kunt de instellingen van uw browser aanpassen zodat uw browser alle cookies en ook de cookies van derde partijen weigert. Ook kunt u geplaatste cookies verwijderen. Hiervoor moet u de instellingen van uw browser aanpassen via voorkeuren en vervolgens kunt u de privacy instellingen aanpassen.

Wijzigingen privacyverklaring

JECT Clinics kan te allen tijde de privacyverklaring aanpassen. Op de website staat de meest recente versie gepubliceerd. Houdt daarom altijd de website in de gaten voor de meest recente versie.

Vragen? Neem contact met ons op